Nazwa obiektu

Zakładowa biologiczna oczyszczalnia ścieków z zakładu przetwórstwo rolno-spożywczego, Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe DANEX Spółka z o.o., Sp.K.

Lokalizacja

Rosko-Wieleń (pow. trzcianeckoczarnkowski, woj. wielkopolskie)

Data prac

2010

Gallery Thumb 1
Gallery Thumb 2
Gallery Thumb 3
Gallery Thumb 4
Gallery Thumb 5

Zobacz też inne projekty

W ciągu ponad 30 lat działalności, uruchomiliśmy obiekty w wielu miastach Polski

<
Open Imagination

Zakładowa oczyszczalnia ścieków z Zakładu Mięsnego HERMAN Sp. z o.o.
Kielnarowa

Locked Steel Gate

Oczyszczalnia ścieków z osiedla mieszkaniowego w Osięcinach
Urząd Gminy Osięciny

Mac Sunglasses

Zakładowa biologiczna oczyszczalnia ścieków
modernizacja obiektu przy Zakładzie Produkcyjnym w Katowicach

Mac Sunglasses

Zakładowa biologiczna oczyszczalnia ścieków
Przetwórstwo Mięsa RAFAL

Locked Steel Gate

Oczyszczalnia ścieków z
Zakładu Przetwórstwa Mięsnego DOBROWOLSCY Sp. z o. o.

ZOBACZ REALIZACJE